>
-Berry Declares Quarterly Dividend-Resumen: Precisely refuerza su oferta de Location Intelligence con la adquisición de Transerve-Curative Insurance Company’s Financial Strength Affirmed with A- (Excellent) Rating from AM Best and Infusion of $100 Million Demonstrates Curative’s Long-Term Commitment to Its Innovative Health Plan-Riveron Study Reveals Optimistic Outlook for Corporate Development in 2023-Stewart Information Services Corporation Announces Fourth Quarter 2022 Earnings Conference Call-Lake Shore Bancorp, Inc. Announces Full Year 2022 and Fourth Quarter Financial Results-Allied Announces Fourth-Quarter and Year-End Results-First Guaranty Reports Net Income of $28.9 Million for the Year 2022 and Fourth Quarter 2022 Net Income of $5.1 Million; Earnings Per Common Share Increased to $2.48 for the Year 2022 Compared to $2.42 for the Year 2021-QUAINT OAK BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR-END EARNINGS-Fidus Investment Corporation Announces Deemed Distribution of $1.65 per Share and U.S. Federal Income Tax Treatment of 2022 Dividends-Global Insulated Gate Bipolar Transistor [IGBT] Market Size To Grow USD 10 Billion By 2030 | CAGR 9%-U.S. Physical Therapy, Inc. Schedules Fourth Quarter and Year Ended 2022 Earnings Release and Conference Call-CRCAM Alpes Provence : mise à disposition de l’Avis financier au 31 décembre 2022-CRCAM Alpes Provence : Avis financier au 31 décembre 2022-Global Silicone Polymer Market Size To Surpass $35.90 Billion By 2030 | CAGR 6.4%-Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2022-Alchimie Has Successfully Completed the First Phase of Its Transition and Announces 2022 Sales of €22 Million and the Achievement of Operational Profitability-Global Wireless Sensors Market Size To Grow USD 149 Billion By 2030 | CAGR of 19%-Global Radar Sensor Market Size To Grow USD 43.5 Billion By 2030 | CAGR 18.6%-Global Digital TV SoC Market Is Expected to Reach $28.2 Billion by 2031: Says AMR

Tilfredsstillende stigning i basisindtjeningen

Selskabsmeddelelse nr. 54/2022 | 24. november 2022

  

Danske Andelskassers Bank havde i 1.-3. kvartal 2022 en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen med en stigning på 21,9 %. Efter de første tre kvartaler i 2022 er basisindtjeningen på 103,8 mio. kr. mod 85,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Væksten har baggrund i et fortsat højt aktivitetsniveau på bankens vigtigste forretningsområder, hvilket har ført til en stigning i gebyrindtægterne på 11,2 %. Samtidig har der været en beskeden stigning i omkostningerne på 0,8 %.

Det meste af 2022 har været præget af den stigende finansielle uro med høj inflation, høje energipriser og hurtige rentestigninger.

Uroen har påvirket bankens kursreguleringer med negative kursreguleringer på 49,8 mio. kr. Derimod har den finansielle uro endnu ikke for alvor sat sine spor hos bankens privat- og erhvervskunder. Samlet set har banken foretaget tilbageførsler af nedskrivninger på 17,5 mio. kr.

Nettotilbageførslen dækker over to modsatrettede forhold. På den ene side er den grundlæggende bonitet i bankens udlånsbog forbedret og på den anden side er risikobilledet blevet forværret. Banken har derfor øget det samlede ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne med 17,5 mio. kr. i de første tre kvartaler i 2022.

Set i det lys leverer banken et acceptabelt resultat for 1.-3. kvartal i 2022 på 71,4 mio. kr. mod 151,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

Hovedpunkter i regnskabet for 1.-3. kvartal 2022:

  • Basisindtjeningen er steget med 21,9 % til 103,8 mio. kr. mod 85,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen er især drevet af et højt aktivitetsniveau og en stigning i gebyrindtægterne på 11,2 %.
  • Udgifterne til personale og administration er kun steget med 0,8 %. Stigningen dækker over en stigning i lønudgifterne på 0,4 % og en stigning i administrationsudgifterne på 1,2 %.
  • Kursreguleringerne er påvirket af uro på de finansielle markeder med negative kursreguleringer på fondsbeholdningen på 49,8 mio. kr.
  • Nedskrivningerne er påvirket af en forværring af risikobilledet med en nedskrivning på 57,5 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne, hvilket er en stigning på 17,5 mio. kr. i forhold til tillægget ultimo 2021 relateret til COVID-19. Sammen med en generel forbedring af boniteten i bankens udlånsportefølje er der nettotilbageførsler på 17,5 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022.
  • Tilfredsstillende udlånsvækst på 4,7 % til 7.141 mio. kr. pr. 30. september 2022 mod 6.823 mio. kr. pr. 30. september 2021.
  • Et mindre fald i forretningsomfanget på 5,2 %, som blandt andet skyldes faldet i depotværdierne og et fald i garantistillelser.
  • Solid kapitaldækning med en kapitalprocent på 23,8 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 8,5 procentpoint. Banken har fravalgt at indregne løbende overskud i kapitalgrundlaget. Såfremt resultatet havde været indregnet, ville kapitalprocenten og overdækningen have været 0,3 procentpoint højere.
  • Banken fastholder sine forventninger til basisindtjeningen i intervallet 120-140 mio. kr. og årets resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr.   

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”Den stigende inflation og uroen på de finansielle markeder samt energikrisen fortsætter desværre også ind i 3. kvartal i 2022. På trods af dette er vi tilfredse med, at vi kan levere et resultat før skat på 71,4 mio. kr.

Resultatet skyldes primært, at indtjeningen på vores kerneforretningsområder fortsætter med at udvikle sig positivt. Dette fordi vi har kunnet fastholde det høje aktivitetsniveau særligt indenfor bolig, leasing, forsikring og formueforvaltning. Den positive udvikling i basisindtjeningen førte også til, at vi den 7. november opjusterede forventninger til basisindtjeningen for 2022 fra 110-130 mio. kr. til 120-140 mio. kr.

Vi tror desværre ikke, at vi endnu har set, hvordan uroen vil sætte sine spor hos bankens kunder. Derfor har vi øget det ledelsesmæssige skøn i forhold til nedskrivninger og i dagligdagen har vi fokus på at klæde vores rådgivere på til at have en tæt dialog med vores kunder.”

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til direktionsassistent Mia Winkler Møller på telefon 29 68 35 56 eller mail mwm@andelskassen.dk

Vedhæftede filer

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2022

Leave a Comment