>
-Berry Declares Quarterly Dividend-Resumen: Precisely refuerza su oferta de Location Intelligence con la adquisición de Transerve-Curative Insurance Company’s Financial Strength Affirmed with A- (Excellent) Rating from AM Best and Infusion of $100 Million Demonstrates Curative’s Long-Term Commitment to Its Innovative Health Plan-Riveron Study Reveals Optimistic Outlook for Corporate Development in 2023-Stewart Information Services Corporation Announces Fourth Quarter 2022 Earnings Conference Call-Lake Shore Bancorp, Inc. Announces Full Year 2022 and Fourth Quarter Financial Results-Allied Announces Fourth-Quarter and Year-End Results-First Guaranty Reports Net Income of $28.9 Million for the Year 2022 and Fourth Quarter 2022 Net Income of $5.1 Million; Earnings Per Common Share Increased to $2.48 for the Year 2022 Compared to $2.42 for the Year 2021-QUAINT OAK BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR-END EARNINGS-Fidus Investment Corporation Announces Deemed Distribution of $1.65 per Share and U.S. Federal Income Tax Treatment of 2022 Dividends-Global Insulated Gate Bipolar Transistor [IGBT] Market Size To Grow USD 10 Billion By 2030 | CAGR 9%-U.S. Physical Therapy, Inc. Schedules Fourth Quarter and Year Ended 2022 Earnings Release and Conference Call-CRCAM Alpes Provence : mise à disposition de l’Avis financier au 31 décembre 2022-CRCAM Alpes Provence : Avis financier au 31 décembre 2022-Global Silicone Polymer Market Size To Surpass $35.90 Billion By 2030 | CAGR 6.4%-Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2022-Alchimie Has Successfully Completed the First Phase of Its Transition and Announces 2022 Sales of €22 Million and the Achievement of Operational Profitability-Global Wireless Sensors Market Size To Grow USD 149 Billion By 2030 | CAGR of 19%-Global Radar Sensor Market Size To Grow USD 43.5 Billion By 2030 | CAGR 18.6%-Global Digital TV SoC Market Is Expected to Reach $28.2 Billion by 2031: Says AMR

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem

2022. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 1 125,3 tūkst. eiro, kas ir par 9,5% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 138,4 tūkst. eiro – par 0,9 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

  30.09.2022.

EUR
30.09.2021.

EUR
Neto apgrozījums 1 125 289 1 027 516
a) no lauksaimnieciskās darbības 1 125 289 1 027 516
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas 38 065 23 925
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 41 009 30 584
Materiālu izmaksas: (577 541) (489 717)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas (481 665) (410 324)
b) pārējās ārējās izmaksas (95 876) (79 393)
Personāla izmaksas: (397 757) (358 978)
a) atlīdzība par darbu (313 735) (284 675)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (73 176) (63 453)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas (10 846) (10 850)
Vērtības samazinājuma korekcijas: (33 752) (44 238)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (33 747) (44 192)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām (5) (46)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (56 926) (49 787)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 138 387 139 305
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (134) (3)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 138 253 139 302
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 138 253 139 302
Peļņa uz 1 akciju (EPS) 0,327 0,330

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Leave a Comment