>
-Berry Declares Quarterly Dividend-Resumen: Precisely refuerza su oferta de Location Intelligence con la adquisición de Transerve-Curative Insurance Company’s Financial Strength Affirmed with A- (Excellent) Rating from AM Best and Infusion of $100 Million Demonstrates Curative’s Long-Term Commitment to Its Innovative Health Plan-Riveron Study Reveals Optimistic Outlook for Corporate Development in 2023-Stewart Information Services Corporation Announces Fourth Quarter 2022 Earnings Conference Call-Lake Shore Bancorp, Inc. Announces Full Year 2022 and Fourth Quarter Financial Results-Allied Announces Fourth-Quarter and Year-End Results-First Guaranty Reports Net Income of $28.9 Million for the Year 2022 and Fourth Quarter 2022 Net Income of $5.1 Million; Earnings Per Common Share Increased to $2.48 for the Year 2022 Compared to $2.42 for the Year 2021-QUAINT OAK BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR-END EARNINGS-Fidus Investment Corporation Announces Deemed Distribution of $1.65 per Share and U.S. Federal Income Tax Treatment of 2022 Dividends-Global Insulated Gate Bipolar Transistor [IGBT] Market Size To Grow USD 10 Billion By 2030 | CAGR 9%-U.S. Physical Therapy, Inc. Schedules Fourth Quarter and Year Ended 2022 Earnings Release and Conference Call-CRCAM Alpes Provence : mise à disposition de l’Avis financier au 31 décembre 2022-CRCAM Alpes Provence : Avis financier au 31 décembre 2022-Global Silicone Polymer Market Size To Surpass $35.90 Billion By 2030 | CAGR 6.4%-Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2022-Alchimie Has Successfully Completed the First Phase of Its Transition and Announces 2022 Sales of €22 Million and the Achievement of Operational Profitability-Global Wireless Sensors Market Size To Grow USD 149 Billion By 2030 | CAGR of 19%-Global Radar Sensor Market Size To Grow USD 43.5 Billion By 2030 | CAGR 18.6%-Global Digital TV SoC Market Is Expected to Reach $28.2 Billion by 2031: Says AMR

Delårsrapport Q3 2022 Elon AB

Tredje kvartalet 2022

• Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 31,0 procent till 1 427,4 MSEK (1 089,4) varav samgåendet med Electra påverkade positivt med 403 MSEK.

• Organisk omsättningstillväxt för kvartalet var negativ med -6,0 procent (8,7).

• Bruttomarginalen uppgick till 12,2 procent (13,2).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,7 MSEK (28,6) motsvarande en rörelsemarginal om 1,3 procent (2,6).

• Resultat före skatt uppgick till 13,8 MSEK (27,8).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten justerat för effekter av samgåendet uppgick för kvartalet till 64,7 MSEK (42,7).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,94 SEK (4,24) och efter utspädning till 0,90 SEK (4,24).

Viktiga händelser under kvartalet

Avyttring av affärssystemet Smart genomfördes under kvartalet med en positiv resultateffekt redovisad under övriga rörelseintäkter med 9,5 MSEK.

Januari 2022 – September 2022

• Nettoomsättningen ökade i perioden med 18,8 procent till 3 622,3 MSEK (3 047,9), varav samgåendet med Electra påverkat positivt med 631 MSEK i perioden.

• Den organiska omsättningstillväxten var -1,9 procent (13,9).

• Bruttomarginalen uppgick till 13,9 procent (13,3).

• Transaktionskostnader av engångskaraktär kopplade till samgåendet mellan Elon och Electra belastade rörelseresultatet i perioden med 18,9 MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,5 MSEK (47,2) motsvarande en rörelsemarginal om 0,4 procent (1,5).

• Justerad EBIT uppgick till 33,4 MSEK (47,2) motsvarande en justerad EBIT-marginal om 0,9 procent (1,5).

• Resultat före skatt uppgick till 2,0 MSEK (44,3).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55,7 MSEK (-119,9).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,17 SEK (6,76) och efter utspädning till 0,17 SEK (6,76).

Viktiga händelser under perioden

Per den 16 maj genomfördes en apportemission i Elon AB genom riktad nyemission till Elon Group Holding AB på totalt 9 659 223 aktier. Som betalning för aktierna erhölls 100 procent av aktierna i bolaget Elon Group AB. Samgåendet mellan Elon AB och Elon Group AB redovisas som ett omvänt förvärv vilket innebär att Elon AB är det legala moderbolaget men behandlas redovisningsmässigt som det förvärvade bolaget. Elon Group AB är det legala dotterbolaget men behandlas redovisningsmässigt som det förvärvande bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Lebrot, CEO stefan.lebrot@elongroup.se

Peter Brodén, CFO peter.broden@elongroup.se

Leave a Comment